Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 173/94

Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Enriqueta Delgado Bastia i Juan Manuel Tapia

PAB 142/94

Laude arbitral dictat el 24 d’octubre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Javier Agudo Lázaro i Miguel Ángel Martínez del

PAB 110/94

Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Jordi Fernández Val i Juan Manuel Tapia

PAB 90/94

Laude arbitral dictat el 21 de juny de 1994 per José Luis Salido Banús, Miguel Ángel García Vega, José Antonio Polanco Mora i Miguel Ángel

PAB 29/94

Laude arbitral dictat el 17 de març de 1994 per Josep Morell Canals, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 56/93

Laude arbitral dictat el 16 de juliol de 1993 per Josep Morell Canals, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 34/95

Laude arbitral dictat el 16 de març de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, Isidoro Guillén Montenegro, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel Tapia Rubio,

PAB 179/97

Laude arbitral dictat el 30 de juny de 1997 per Eduardo Alemany Zaragoza, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 210/95

Laude arbitral dictat el 7 de novembre de 1995 per Domingo Palacios Jiménez, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAT 4/94

Laude arbitral dictat el 24 de novembre de 1994 per María José Abella Mestanza, membre de la Delegació de Tarragona del Tribunal Laboral de Catalunya,