Previsió Social Complementària

Comissió Tècnica de Previsió Social Complementària

Conflictes laborals derivats de l’obligació i aplicació d’externalització dels compromisos per pensions en matèria de previsió social complementària i sobre els plans de pensions.

Membres de la Comissió Tècnica de Previsió Social Complementària

  1. Bécares Álvarez, Eduardo
  2. Casciaro Petrone, Javier
  3. Corbella Monrava, Lluís
  4. Cortadas Arbat, Roberto
  5. Guillermo Viña, Salvador
  6. Novella Gargallo, Margarita
  7. Trigo Portela, Joaquim