Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 142/00

PAB 142/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: LA SENYORA ENRIQUETA DELGADO BASTIA, PRESIDENT; RAFAEL MARTÍNEZ

PAB 126/00

PAB 126/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENT; DON JOSÉ LUIS

PAB 114/00

PAB 114/2000 DICTAT EL 10 D’ABRIL DE 2000 PER MARÍA JOSÉ ABELLA MESTANZA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA COM A VIA

PAB 41/00

PAB 41/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DOÑA MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENT; DON EDUARDO DE

PAB 40/00

PAB 40/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DOÑA MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENTA; DON IGNASI PUIG

PAB 16/00

PAB 16/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; DON JOAN

PAB 27/00

PAB 27/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SENYOR RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON EDUARDO DE

PAB 413/01

PAB 413/01 DICTADO POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENTE; DON FERNANDO

PAB 429/01

PAB 429/01 LAUDO ARBITRAL DICTADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 POR ISABEL MARÍA LÓPEZ ESCUDERO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS/AS DEL TRIBUNAL LABORAL DE

PAB 412/01

PAB 412/01 DICTADO POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENTE; DON