Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 223/94

Laude arbitral dictat el 16 de gener de 1995 per Eduardo Rojo Torrecilla, àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya, segons resolució aprovada pel Patronat de

PAB 137/93

Laude arbitral dictat el 19 de novembre de 1993 per Domingo Palacios Jiménez, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 75/94

Laude arbitral dictat el 2 de maig de 1994 per Juan Manuel Tapia Rubio, Enriqueta Delgado Bastia, Benet Armengol Obradors i Eduardo de Paz Fuertes,

PAB 60/96

Laude arbitral dictat el 20 de febrer de 1996 per José Manuel Moya Castilla, Eduardo de Paz Fuertes, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier Moreno

PAB 16/93

Laude arbitral dictat el 29 de març de 1993 per Ramón Alarcón Caracuel, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 140/97

Laude arbitral dictat el 3 de juny de 1997 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAGI 4/93

Laude arbitral dictat el 9 de desembre de 1993 per Luis Juega Losmozos, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 192/94

Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Fernando Albisu Codina, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel Tapia Rubio,

PAGI 2/94

Laude arbitral dictat el 4 de maig de 1994 per Francesc Pérez Amorós, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 154/97

Laude arbitral dictat el 3 de juny de 1997 per María José Abella Mestanza, Eduardo Alemany Zaragoza i José Antonio Gómez Cid, membres del cos