Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 202/98

Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1998 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 269/98

Laude arbitral dictat el 9 de desembre de 1998 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 329/97

Laude arbitral dictat el 14 de gener de 1998 per Eduardo Alemany Zaragoza, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 96/98

Laude arbitral dictat el 6 de maig de 1998 per María José Abella Mestanza, Xavier Crespán Echegoyen i Francesc Pérez Amorós, membres del cos d’àrbitres

PAB 154/93

Laude arbitral dictat el 12 de novembre de 1993 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Ángel Jiménez Martínez i Juan Manuel Tapia

PAB 18/95

Laude arbitral dictat el 17 de febrer de 1995 per Emilio Castejón Vilella, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 67/94

Laude arbitral dictat el 27 d’abril de 1994 per Manuel Ramón Alarcón Caracuel, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 223/94

Laude arbitral dictat el 16 de gener de 1995 per Eduardo Rojo Torrecilla, àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya, segons resolució aprovada pel Patronat de

PAB 137/93

Laude arbitral dictat el 19 de novembre de 1993 per Domingo Palacios Jiménez, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 75/94

Laude arbitral dictat el 2 de maig de 1994 per Juan Manuel Tapia Rubio, Enriqueta Delgado Bastia, Benet Armengol Obradors i Eduardo de Paz Fuertes,