Sistema intern d’informació

L’objectiu de la Llei 2/2003 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44 de 21 de febrer de 2023) és protegir les persones que, coneixedores d’infraccions de les organitzacions públiques o privades per a les quals treballen o presten serveis o tenen algun tipus de connexió, puguin denunciar sense por a represàlies, a través dels mecanismes o canals regulats a la norma. La norma persegueix dos objectius: protegir els informants i establir les normes mínimes dels canals de comunicació.

Accedeixi al canal de denúncies: