Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 195/99

PAB 195/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOSÉ LUÍS SORTIT BANÚS, PRESIDENT; DOÑA MARISOL MORALES

PAB 171/99

PAB 171/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: la Senyora MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENT; DON EDUARDO DE

PAB 142/99

PAB 142/99 DICTAT, EL DIA 21 DE MAIG DE 1999, PER JULIA LÓPEZ LÓPEZ, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A

PAB 127/99

PAB 127/99 DICTAT PER JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CID, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT

PAB 77/99

PAB 77/99 DICTAT, EL DIA 30 D’ABRIL DE 1999, PER JULIA LÓPEZ LÓPEZ, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA

PAB 59/99

PAB 59/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOAQUIN NEBRA DOBON, PRESIDENT; DON JAVIER AGUDO LÁZARO;

PAB 38/99

PAB 38/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: SENYOR EDUARDO DE PAZ FUERTES, DOÑA ENRIQUETA DELGADO BASTIA,

PAB 298/98

PAB 298/98 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FRANCISCO JAVIER MORENO BURGOS, PRESIDENT; DOÑA ENRIQUETA DELGADO

PAB 324/98

PAB 324/98 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOSÉ LUIS SALIDO BANUS, DON JOSÉ JULBE CLEMENTE,

PAB 318/98

PAB 313/98 DICTAT EL DIA 5 DE FEBRER D’1.999, PER JOSE ANTONIO PORTALES TRUEBA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A