Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 376/07

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; SRS.

PAB 351/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON MIQUEL PORRET GELABERT, PRESIDENTE; DON FRANCESC

PAB 383/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: SR. FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENTE Y SR.

PAB 322/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENTE; DON

PAB 301/07

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. JOAQUÍN NEBRA DOBÓN, PRESIDENT; SRS. RAFAEL

PAB 248/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENTE; DON

PAT 7/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE TARRAGONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON JOAN MARIUS ABELLO CASTELLÀ, PRESIDENTE; DON

PAB 167/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENTE Y Mª

PAB 211/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENTE; DON RAFAEL

PAB 165/07

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON JOAQUÍN JUAN PEÑA, PRESIDENTE; DON JORDI ROS