Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 314/00

PAB 314/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DOÑA ENRIQUETA DELGADO

PAB 283/00

PAB 283/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SENYOR RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON FERNANDO ALBISU

PAB 269/00

Referència: PAB-269/2000 Empresa: “DLP DSL SYST, S. L’” ARBITRATGE Arsenio Fernández Rodríguez, nomenat àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya per la Comissió paritària d’interpretació, aplicació

PAB 142/00

PAB 142/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: LA SENYORA ENRIQUETA DELGADO BASTIA, PRESIDENT; RAFAEL MARTÍNEZ

PAB 126/00

PAB 126/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON FERNANDO ALBISU CODINA, PRESIDENT; DON JOSÉ LUIS

PAB 114/00

PAB 114/2000 DICTAT EL 10 D’ABRIL DE 2000 PER MARÍA JOSÉ ABELLA MESTANZA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA COM A VIA

PAB 41/00

PAB 41/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DOÑA MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENT; DON EDUARDO DE

PAB 40/00

PAB 40/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DOÑA MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENTA; DON IGNASI PUIG

PAB 16/00

PAB 16/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; DON JOAN

PAB 27/00

PAB 27/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SENYOR RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON EDUARDO DE