Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 68/97

PAB 68/97 Laude arbitral dictat el 24 de març de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Juan José Meca Saavedra, Francisco Javier Moreno Burgos i

PAB 77/97

PAB 77/97 Laude arbitral dictat el 4 d’abril de 1997 per Francisco Javier Moreno Burgos, Fernando Albisu Codina, Josep García Areny i José Ángel Cantalejo

PAB 81/97

PAB 81/97 Laude arbitral dictat el 15 d’abril de 1997 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a

PAB 115/97

PAB 115/97 Laude arbitral dictat el 30 d’abril de 1997 per María José Abella Mestanza, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 112/97

PAB 112/97 Laude arbitral dictat el 16 de maig de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Fernando Albisu Codina, José Luis IbÁñez Palomo i Rafael

PAB 118/97

PAB 118/97 Laude arbitral dictat el 29 de maig de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Fernando Albisu Codina, José Ángel Cantalejo Holgado i Rafael

PAB 154/97

PAB 154/97 Laude arbitral dictat el 3 de juny de 1997 per María José Abella Mestanza, Eduardo Alemany Zaragoza i José Antonio Gómez Cid, membres

PAB 167/97

PAB 167/97 Laude arbitral dictat l’11 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido BanÚs, Javier Agudo LÁzaro i Rafael Martínez

PAB 182/97

PAB 182/97 Laude arbitral dictat el 12 de juny de 1997 per Manuel García FernÁndez, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 173/97

PAB 173/97 Laude arbitral dictat el 17 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, Josep García Areny, José Luis IbÁñez Palomo i Francisco