Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015)

Cliqueu aquí per veure el text del Estatut dels Treballadors – Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (actualitzat a 9/2022):