Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 206/98

PAB 206/98 Laude arbitral dictat el 20 de juliol de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, Marisol Morales de Cano, Enriqueta Delgado Bastia i Rafael

PAB 202/98

PAB 202/98 Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1998 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAT 13/98

PAT 13/98 Laude arbitral dictat el 17 de setembre de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Enriqueta Delgado Bastia i Rafael

PAB 220/98

PAB 220/98 Laude arbitral dictat el 14 d’octubre de 1998 per Fernando Albisu Codina, José Manuel Moya Castilla, Javier Cuesta Sauca i Francisco Javier Moreno

PAB 245/98

PAB 245/98 Laude arbitral dictat el 20 d’octubre de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Javier Agudo Lázaro i Rafael Martínez

PAB 240/98

PAB 240/98 Laude arbitral dictat el 21 d’octubre de 1998 per Rafael Martínez Romero, Javier Agudo Lázaro, Joan M. Angulo Arrese i Ignasi Puig Hernández,

PAB 269/98

PAB 269/98 Laude arbitral dictat el 9 de desembre de 1998 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 96/98

PAB 96/98 Laude arbitral dictat el 6 de maig de 1998 per María José Abella Mestanza, Xavier Crespán Echegoyen i Francesc Pérez Amorós, membres del

PAB 271/98

PAB 271/98 Laude arbitral dictat el 9 de desembre de 1998 per José Manuel Moya Castilla, Eduardo de Paz Fuertes, Javier Agudo Lázaro i Rafael

PAB 277/98

PAB 277/98 Laude arbitral dictat el 18 de desembre de 1998 per Eduardo Fernández Pérez, Eduardo de Paz Fuertes, José Julbe Clemente i Juan José