Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PALL 2/99

PALL 2/99 DICTAT PER MARÍA JOSÉ ABELLA MESTANZA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE EXISTENT

PAT 5/99

PAT 5/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON IGNASI PUIG HERNÁNDEZ, PRESIDENT; DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO,

PAT 3/99

PAT 3/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FC. JAVIER MORENO BURGOS, PRESIDENT; FERNANDO ALBISU CODINA;

PAB 337/99

PAB 337/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: la Senyora MONTSERRAT CAPDEVILA VALLS, PRESIDENTA; DON JOSÉ

PAB 310/99

PAB 310/99 LAUDE ARBITRAL DICTAT EL 22 DE DESEMBRE DE 1999 PER EDUARDO ROJO TORRECILLA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA COM

PAB 281/99

PAB 281/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON EDUARDO DE PAZ, PRESIDENT; DON FERNANDO ALBISU CODINA;

PAB 280/99

PAB 280/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FRANCISCO JAVIER MORENO BURGOS, PRESIDENT; DON JOSÉ MANUEL

PAB 260/99

PAB 260/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: SENYOR EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; DOÑA LAURA ZAPATA

PAB 253/99

PAB 253/99 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; DON FERNANDO ALBISU CODINA,

PAB 206/99

PAB 206/99 DICTAT PER D. MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ, MEMBRE DEL COS LABORAL D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE