Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 85/93

Laude arbitral dictat el 23 de juliol de 1993 per Montserrat Manubens i Florensa, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a

PAB 23/97

Laude arbitral dictat el 16 de gener de 1997 per Fernando Albisu Codina, Marisol Morales de Cano, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier Moreno Burgos,

PAB 25/96

Laude arbitral dictat el 8 de febrer de 1996 per M. Luz Bataller Cifuentes, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a

PAB 157/95

Laude arbitral dictat el 10 de juliol de 1995 per Mari Luz Bataller Cifuentes, Javier Crespán Echegoyen i Dolores de la Fuente Vázquez, membres del

PAB 197/94

Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Jordi Ros Bové, Javier Agudo Lázaro i Francisco Javier Moreno Burgos,

PAB 1/92

Laude arbitral dictat el 17 de juny de 1992 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 123/94

Laude arbitral dictat el 8 de juliol de 1994 per Gregorio Granados de Lahoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a