Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 37/05

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER ELISENDA GIRAL MASANA, MEMBRE DEL COS D’ARBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOL.LUCIÓ  AL CONFLICTE EXISTENT A

PAB 25/05

LAUDO ARBITRAL DICTADO EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2005, POR JOSE IGNACIO GARCIA NINET. MIEMBRO DEL CUERPO DE ARBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA,

PAB 13/05

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON RAFAEL MARTINEZ ROMERO, PRESIDENTE; DON MIQUEL

PAB 12/05

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR D. JAUME ADMETLLA RIBALTA, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EXISTENTE

PAT 11/06

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR D. ANTONIO BENAVIDES VICO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EXISTENTE

PAGI 63/06

LAUDE ARBITRAL DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE GIRONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOST PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: LLUÍS HOSTENCH ALVAREZ, PRESIDENT I MANEL AINSA

PAGI 39/06

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR LA SRA. MARÍA JOSÉ ABELLA MESTANZA, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL

PAGI 25/06

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER MARIA JOSE ABELLA MESTANZA VICO, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE

PAB 672/06

  LAUDE ARBITRAL DICTAT PER RAFAEL HINOJOSA I LUCENA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COM A VIA DE SOLUCIÓ AL CONFLICTE

PAB 633/06

 LAUDO ARBITRAL DICTADO POR D. ANTONIO BENAVIDES VICO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EXISTENTE