Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 115/97

PAB 115/97 Laude arbitral dictat el 30 d’abril de 1997 per María José Abella Mestanza, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 112/97

PAB 112/97 Laude arbitral dictat el 16 de maig de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Fernando Albisu Codina, José Luis IbÁñez Palomo i Rafael

PAB 118/97

PAB 118/97 Laude arbitral dictat el 29 de maig de 1997 per José Luis Salido BanÚs, Fernando Albisu Codina, José Ángel Cantalejo Holgado i Rafael

PAB 154/97

PAB 154/97 Laude arbitral dictat el 3 de juny de 1997 per María José Abella Mestanza, Eduardo Alemany Zaragoza i José Antonio Gómez Cid, membres

PAB 167/97

PAB 167/97 Laude arbitral dictat l’11 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido BanÚs, Javier Agudo LÁzaro i Rafael Martínez

PAB 182/97

PAB 182/97 Laude arbitral dictat el 12 de juny de 1997 per Manuel García FernÁndez, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 173/97

PAB 173/97 Laude arbitral dictat el 17 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, Josep García Areny, José Luis IbÁñez Palomo i Francisco

PAB 174/97

PAB 174/97 Laude arbitral dictat el 18 de juny de 1997 per Fernando Albisu Codina, Marisol Morales de Cano, Javier Agudo LÁzaro i Antonio CastÁn

PAB 214/97

PAB 214/97 Laude arbitral dictat el 19 de juny de 1997 per Eduardo de Paz Fuertes, Marisol Morales de Cano, Rafael Martínez Romero i Lluís

PAB 176/96

PAB 176/96 Laude arbitral dictat el 25 de juny de 1997, per Eduardo Alemany Zaragoza, Manuel García FernÁndez i Gregorio Granados de la Hoz, membres