Comissió Delegada i Comissions Paritàries de Tarragona i Girona

Funcions

Comissió Delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya en el Tribunal Laboral de Catalunya.

Disposició addicional quarta del Reglament de funcionament del TLC.

Es crea la Comissió delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya en el Tribunal Laboral, que estarà composta per una persona en representació de cadascuna de les organitzacions signants de l’Acord Interprofessional de Catalunya.

Les funcions i competències de la Comissió delegada de l’Acord Interprofessional de Catalunya seran les següents:

  • a) Resoldre les consultes, sol·licituds i reclamacions que l’ordre procedimental que es tramitin davant el Tribunal Laboral de Catalunya.
  • b) Vetllar per la legalitat del procediment i la legitimació de les respectives representacions.
  • c) Decidir sobre la viabilitat del procediment en els casos en els quals s’originin dubtes objectives sobre això.
  • d) Assessorar a les delegacions respectives del Tribunal, quan així ho sol·liciti, sobre aspectes legals o antecedents jurisprudencials aplicables a casos concrets.

 

Comissions Paritàries de les Delegacions de Girona i Tarragona.

En acta del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment del Tribunal Laboral de Catalunya, de data 28 de gener de 2010, s’aprova la constitució de Comissions Paritàries a les Delegacions de Girona i Tarragona amb la participació de representants sindicals i empresarials.
 
Les funcions de les esmentades Comissions son les següents:
 
1.-Resoldre consultes, sol·licituds i reclamacions que d’ordre procedimental es  tramitin davant la Delegació corresponent.
2.-Vetllar per la legalitat del procediment i la legitimació de les respectives representacions.
3.-Decidir sobre la viabilitat del procediment en els casos que s’originin dubtes objectives al respecte.
 
Les Comissions hauran de prendre les seves decisions de forma unànime entre els seus membres.
 

Membres

Membres de la Comissió Delegada de l’AIC en el Tribunal Laboral de Catalunya

Foment del Treball Nacional
Javier Ibars Álvaro

PIMEC
Silvia Miró Martín

Comissions Obreres de Catalunya
Francesc Montoro Brotons

Unió General de Treballadors de Catalunya
Jesús Manuel Rubio del Pozo

Membres de  la Comissió Paritària de la Delegació de Girona

Foment del Treball Nacional
Jordi de Puig Roca
Carles Palacio Cebrià

Comissions Obreres de Catalunya
Jordi Presas Vidal
Belén López Sánchez (suplent)
Bartomeu Compte i Masmitjà (suplent)

Unió General de Treballadors de Catalunya
Neus Costa Canals
Badre Kholti Boumlaqui (suplent)

Membres de la Comissió Paritària de la Delegació de Tarragona

Foment del Treball Nacional
Josep Sans Parés
Joan Baptista Antó

Comissions Obreres de Catalunya
Juan Carlos Donado-Mazarrón Romero

Unió General de Treballadors de Catalunya
Josep Lluís Rius Poyo
Victòria Fabregat (suplent)