Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PALL 5/08

LAUDE ARBITRAL   DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE LLEIDA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SRA. TERESA CATELLÀ GARDEÑES, PRESIDENTA; SRA.

PAB 382/08

LAUDE ARBITRAL DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. EDUARDO DE PAZ FUERTES, PRESIDENT; SRS.

PAB 169/08

LAUDE ARBITRAL DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENT; SRS. RAMÓN

PAB 275/08

LAUDE ARBITRAL DICTAT  PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSADA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. ANTONIO ALCÓN DE DIEGO, PRESIDENT; SRS.

PAB 253/08

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PER ELS SEGÜENTS MEMBRES: SR. MIQUEL PORRET GELABERT, PRESIDENT; SRS. EDUARDO

PAB 257/08

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON ANTONIO ALCÓN DE DIEGO, PRESIDENTE; DON

PAB 191/08

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENTE; DON JOAQUÍN

PAB 167/08

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON RAFAEL MARTÍNEZ ROMERO, PRESIDENTE; DON ENRIQUETA

PAGI 22/08

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR EL MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, DON ANTONIO BENAVIDES VICO, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO

PAB 621/08

LAUDO ARBITRAL   DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON CARLOS DE PABLO TORRECILLA, PRESIDENTE;