AIC TLC DOGC

Feu clic en els següents enllaços per a consultar les publicacions AIC TLC DOGC:

Acord de 28 de novembre, pel qual s’ordena la inscripció i publicació de l’Acord Interprofessinal de Catalunya – DOGC 1397 DE 23 DE GENER DE 1991.

RESOLUCIÓ TRI/2520/2005, de 7 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord interprofessional de Catalunya per als anys 2005-2007 (codi de conveni 7902335) – DOGC 4466 DE 9 DE SETEMBRE DE 2005.

RESOLUCIÓ TSF/1078/2016, de 25 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017 (codi de conveni núm. 79100065092016).