Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAT 13/98

Laude arbitral dictat el 17 de setembre de 1998 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Enriqueta Delgado Bastia i Rafael Martínez Romero,

PAB 101/96

Laude arbitral dictat el 20 de juny de 1996 per Javier Crespán Echegoyen, Domingo Palacios Jiménez i Francesc Pérez Amorós, membres del cos d’àrbitres del

PAT 4/95

Laude arbitral dictat el dia 10 d’abril de 1995 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 575/11

LAUDO ARBITRAL     DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON MIQUEL PORRET GELABERT, PRESIDENTE;

PAB 270/11

DICTADO POR EL MIEMBRO DEL CUERPO DE ARBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, SR, ANTONIO BENAVIDES VICO COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EXISTENTE EN

PAB 66/95

Laude arbitral dictat el 7 d’abril de 1995 per Gregorio Granados de Lahoz, Eduardo Alemany Zaragoza i Javier Crespán Echegoyen, membres del cos d’àrbitres del

PAB 29/95

Laude arbitral dictat el 6 de març de 1995 per Juan Esteve Oriol, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 214/96

Laude arbitral dictat el 16 d’octubre de 1996 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a

PAB 247/95

Laude arbitral dictat el 29 de desembre de 1995 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via

PAB 122/95

Laude arbitral dictat el 16 de juny de 1995 per Fernando Albisu Codina, Juan José Meca Saavedra, Guillermo Pastor Masó i Francisco Javier Moreno Burgos,