AIC TTC DOGC

Feu clic en els següents enllaços per a consultar les publicacions AIC TTC DOGC:

RESOLUCIÓ TRE/2911/2008, de 25 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’Acord interprofessional de Catalunya (codi de conveni núm. 7901142). REGLAMENT DEL TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA.