Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 109/95

PAB 109/95 Laude arbitral dictat el 2 de maig de 1995 per Eduardo de Paz Fuertes, José Luis Salido Banús, Enriqueta Delgado Bastia i Juan

PAB 87/95

PAB 87/95 Laude arbitral dictat el 10 d’abril de 1995 per Emilio Castejón Vilella, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a

PAGI 15/94

PAGI 15/94 Laude arbitral dictat el 22 de novembre de 1994 per Isabel López Escudero, Emilio Castejón Vilella i Domingo Palacios Jiménez, membres del cos

PAB 192/94

PAB 192/94 Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Fernando Albisu Codina, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel

PAB 190/94

PAB 190/94 Laude arbitral dictat el 14 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Enriqueta Delgado Bastia, Fernando Albisu Codina i Juan Manuel

PAB 127/94

PAB 127/94 Laude arbitral dictat el 19 de setembre de 1994 per José Luis Salido Banús, Estanislau Saló de la Iglesia, Jordi Fernández Val i

PAB 99/94

PAB 99/94 Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, Domingo Palacios Jiménez i Francesc Pérez Amorós, membres del cos

PAB 181/93

PAB 181/93 Laude arbitral dictat el 24 de gener de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 29/93

PAB 29/93 Laude arbitral dictat el 4 de maig de 1993 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de

PAB 267/96

PAB 267/96 Laude arbitral dictat el 13 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com