Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 99/94

PAB 99/94 Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, Domingo Palacios Jiménez i Francesc Pérez Amorós, membres del cos

PAB 181/93

PAB 181/93 Laude arbitral dictat el 24 de gener de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 29/93

PAB 29/93 Laude arbitral dictat el 4 de maig de 1993 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de

PAB 267/96

PAB 267/96 Laude arbitral dictat el 13 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 259/96

PAB 259/96 Laude arbitral dictat el 4 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 258/96

PAB 258/96 Laude arbitral dictat el 4 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 211/96

PAB 211/96 Laude arbitral dictat el 2 de desembre de 1996 per Fernando Albisu Codina, Juan José Meca Saavedra, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier

PAB 265/96

PAB 265/96 Laude arbitral dictat el 26 de novembre de 1996 per Eduardo Alemany Zaragoza, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 214/96

PAB 214/96 Laude arbitral dictat el 16 d’octubre de 1996 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya,

PAB 192/96

PAB 192/96 Laude arbitral dictat el 25 de setembre de 1996 per José Julián Tovillas Zorzano, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya,