Reglament TLC DOGC

Feu clic en els següents enllaços per a consultar les publicacions sobre el Reglament TLC DOGC:

Resolució del Departament de Treball per la qual s’ordena l’inscripció i publicació de l’Acord sobre el Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya. DOGC 1554 DE 12 DE FEBRER DE 1992.

Resolució del Departament de Treball per la qual s’ordena l’inscripció i publicació de l’Acord sobre el nou Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya. DOGC 1893 DE 6 DE MAIG DE 1994.

Resolució de 21 de març de 1996 per la qual s’ordena l’inscripció i publicació de l’Acord sobre el nou Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya. DOGC 2221 DE 12 DE JUNY DE 1996.

Resolució de 14 d’abril de 1997, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, de modificació de l’actual Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya amb una vigència indefinida. DOGC DE 2483 DE 26 DE SETEMBRE DE 1997.

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 1999, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya (codi de conveni núm. 7901142). DOGC 2975 DE 15 DE SETEMBRE DE 1999.

RESOLUCIÓ TIC/4161/2003, de 22 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta del Comité paritari d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Interprofesional de Catalunya del Tribunal Laboral de Catalunya, que modifica el Reglament de funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya (codi de conveni núm. 7901142). DOGC 4071 DE 16 DE FEBRER DE 2004.

RESOLUCIÓ TRI/2921/2005, de 21 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya per als anys 2005-2007 (codi de conveni 7901142). DOGC 4490 DE 17 D’OCTUBRE DE 2005.

RESOLUCIÓ TSF/3133/2019, de 15 de novembre, per la qual es diposa la inscripció i la publicació del Reglament de Funcionament del Tribunal Laboral de Catalunya (codi núm. 79001142121992). DOGC 8012 DE 28 DE NOVEMBRE DE 2019.