Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 192/94

PAB 192/94 Laude arbitral dictat el 21 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Fernando Albisu Codina, Javier Agudo Lázaro i Juan Manuel

PAB 190/94

PAB 190/94 Laude arbitral dictat el 14 de novembre de 1994 per Eduardo de Paz Fuertes, Enriqueta Delgado Bastia, Fernando Albisu Codina i Juan Manuel

PAB 127/94

PAB 127/94 Laude arbitral dictat el 19 de setembre de 1994 per José Luis Salido Banús, Estanislau Saló de la Iglesia, Jordi Fernández Val i

PAB 99/94

PAB 99/94 Laude arbitral dictat el 29 de juliol de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, Domingo Palacios Jiménez i Francesc Pérez Amorós, membres del cos

PAB 181/93

PAB 181/93 Laude arbitral dictat el 24 de gener de 1994 per Javier Crespán Echegoyen, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 29/93

PAB 29/93 Laude arbitral dictat el 4 de maig de 1993 per Gregorio Granados de la Hoz, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de

PAB 267/96

PAB 267/96 Laude arbitral dictat el 13 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 259/96

PAB 259/96 Laude arbitral dictat el 4 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 258/96

PAB 258/96 Laude arbitral dictat el 4 de desembre de 1996 per Eduardo Rojo Torrecilla, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com

PAB 211/96

PAB 211/96 Laude arbitral dictat el 2 de desembre de 1996 per Fernando Albisu Codina, Juan José Meca Saavedra, Enriqueta Delgado Bastia i Francisco Javier