Economia

Comissió Tècnica d’Economia

Anàlisi i estudis en relació amb aspectes tècnics i econòmic-financers de l’empresa, en relació a:

  • a) Sol·licitud d’acollir-se a clàusules d’inaplicació salarial previstes en Conveni Col·lectiu, per motius econòmics.
  • b) Expedients de regulació d’ocupació per causes econòmiques.
  • c) Aplicació de conceptes salarials directament relacionats amb la situació econòmica de l’empresa.

Membres de la Comissió Tècnica d’Economia

  1. Bécares Álvarez, Eduardo
  2. Casciaro Petrone, Javier
  3. Corbella Monrava, Lluís
  4. Cortadas Arbat, Roberto
  5. Guillermo Viña, Salvador
  6. Novella Gargallo, Margarita
  7. Trigo Portela, Joaquim