Laudes Arbitrals per Any

Selecciona l’any dels laudes a mostrar:

PAB 882/13

  LAUDO ARBITRAL   DICTAT POR EL MEMBRE DEL COS D’ARBITRES LABORAL  DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, SR. ANTONIO BENAVIDES VICO COM A VIA DE

PAB 558/13

LAUDO ARBITRAL, DICTADO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2013 POR SALVADOR DEL REY GUANTER, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA,

PAGI 2/13

ACTA DEL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PROCEDIMENT D’ARBITRATGE EXPEDIENT PAGI 2/2013 ASSISTENTS Àrbitre: Salvador Álvarez Vega Per la representació de l’Empresa: JLCR (Director General) JPR (Advocat) Per

PAB 184/13

ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, EXPEDIENTE PAB 184/2013. ASISTENTES Árbitro: Salvador Álvarez Vega Por la representación de la empresa: GAG

PAB 789/12

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON ANTONIO ALCÓN DE DIEGO, PRESIDENTE; DON

PAT 2/13

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR D. ANTONIO BENAVIDES VICO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ÁRBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO VÍA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO EXISTENTE

PAGI 64/12

  LAUDE ARBITRAL DICTAT PELS MEMBRES DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, ELISENDA GIRAL MASANA, FRANCISCO PÉREZ AMORÓS i EDUARDO ROJO TORRECILLA, COM

PAB 876/12

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON JORDI ROS BOVE, PRESIDENTE; DON  JUAN

PAB 344/13

LAUDE ARBITRAL DICTAT PER LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: JOAN SAMSO PIEDABUENA, JUAN JOSÉ MOREIRA LIMONES, JORDI

PAB 212/13

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON JORDI ROS BOVÉ, PRESIDENTE; DOÑA MARISOL