Igualtat de gènere i no discriminació

Comissió Tècnica i de mediació en igualtat de gènere i no discriminació

Confeccionar informes que permetin resoldre els possibles conflictes que puguin sorgir en l’elaboració dels plans d’igualtat, en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe, o altres vinculats a la igualtat. Tanmateix, actuar com a mecanisme de solució extrajudicial de conflictes en matèria d’igualtat de gènere i no discriminació.

Membres de la Comissió Tècnica i de mediació en igualtat de gènere i no discriminació

  1. Attias Ayarzagüena, Celeste
  2. Costa Basas, Bety
  3. Del Pozo Farreres, Mireia
  4. Jiménez Rodríguez, Elisabeth
  5. Fernández-Tubau Rodes, Beatriz
  6. Massana Aymar, Neus
  7. Montoro Brotons, Francesc
  8. Poveda Pérez, Ernesto