Laudes Arbitrals per Tema

Selecciona el tema dels laudes a mostrar:

PAB 298/98

PAB 298/98 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON FRANCISCO JAVIER MORENO

PAB 324/98

PAB 324/98 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SENYORS: DON JOSÉ LUIS SALIDO

PAB 318/98

PAB 313/98 DICTAT EL DIA 5 DE FEBRER D’1.999, PER JOSE ANTONIO PORTALES TRUEBA, MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL TRIBUNAL

PAGI 22/00

Referència: PAGI-22/2000 Empresa: “ELN,S.A.” ARBITRATGE María del Mar Serna Calvo, nomenada àrbitra del Tribunal Laboral de Catalunya per la Comissió

PAB 416/00

PAB 416/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: PER Dª. MONTSERRAT

PAB 396/00

Referència: PAB 396/2000 Empresa: “PHLP IBRC, S.A. -DIV. IND. LMP” ARBITRATGE Salvador del Rey Guanter, Eduardo Alemany Zaragoza i María

PAB 340/00

PAB 340/2000 DICTAT EL DIJOUS 26 D’OCTUBRE DE 2000 PER SALVADOR DEL REY GUANTER , MEMBRE DEL COS D’ÀRBITRES DEL

PAB 314/00

PAB 314/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: DON RAFAEL MARTÍNEZ

PAB 283/00

PAB 283/2000 DICTAT PER LA DELEGACIÓ DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPOSTA PELS SEGÜENTS MEMBRES: SENYOR RAFAEL MARTÍNEZ

PAB 269/00

Referència: PAB-269/2000 Empresa: “DLP DSL SYST, S. L’” ARBITRATGE Arsenio Fernández Rodríguez, nomenat àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya per