Laudes Arbitrals per Tema

Selecciona el tema dels laudes a mostrar:

PAB 30/2016

ACTA DEL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA CORRESPONENT AL PROCEDIMENT D’ARBITRATGE EXPEDIENT PAGI 30/2016 TSCSLU     ASSISTENTS Àrbitre: Antonio Benavides Vico Per

PAB 210/2016

ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, EXPEDIENTE PAB 210/2016. ASISTENTES Árbitro: Antonio Benavides Vico Por la

PAB 506/2016

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR EL SR. ANTONIO BENAVIDES VICO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ARBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO

PAB 507/2016

LAUDO ARBITRAL DICTADO POR EL SR. ANTONIO BENAVIDES VICO, MIEMBRO DEL CUERPO DE ARBITROS DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMO

PAB 622/2016

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DOÑA BARBARA

PAGI 34/2016

LAUDE ARBITRAL (TEXT EN PDF) DICTAT PER FERNANDO BARBANCHO TOVILLAS. EXPEDIENT PAGI 34/2016

PAB 545/15

ACTA DEL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, CORRESPONENT AL PROCEDIMENT D’ARBITRATGE, EXPEDIENT  PAB-0545/2015  – ÀVISL   ASSISTENTS Àrbitre: José Luis Martínez Campillo Per

PAB 695/15

LAUDO ARBITRAL DICTADO  POR LA DELEGACIÓN DE BARCELONA DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: DON JOAQUIN

PAB 201/16

ACTA DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, EXPEDIENTE PAB 210/2016, EMPRESA SLM ASISTENTES Árbitro: Antonio Benavides Vico

PAB 281/16

ACTA DEL TRAMITE DE AUDIENCIA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, EXPEDIENTE  PAB-0281/2016 – EMPRESA PN   ASISTENTES Árbitro: Antonio Benavides