Acord per al suport i acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultractivitat

Acord negociació ultraactivitat

Un dels compromisos assumits conjuntament per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i per l’Administració de la Generalitat és el de promoure un marc propi de relacions laborals i, molt especialment, pel que fa al desenvolupament autònomic de la negociació col·lectiva.