Consell de Relacions Laborals: Coronavirus SARS-COV-2 Recomanacions para empreses i persones treballadores. 12 d’abril de 2020

Noticia TLC Covid

CONSELL DE RELACIONS LABORALS

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2: