Relació de convenis col·lectius amb clàusula de submissió als procediments del TLC

Noticia relación convenios colectivos

CATALUNYA

1

Acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc – Catalunya

2

Actors i les actrius de teatre de Catalunya

3

Agropecuari de Catalunya

4

Aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya

5

Arqueologia i la paleontologia de Catalunya

6

Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats

7

Bugaderies industrials de Catalunya

8

Cava i vins escumosos de Catalunya

9

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya

10

Centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya

11

Centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut

12

Centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut

13

Cicle integral de l’aigua de Catalunya

14

Clubs de natació de Catalunya

15

Col·lectivitats de Catalunya

16

Comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi

17

Comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya

18

Comerç del mobles de Catalunya

19

Comerç d’òptica al detall de Catalunya

20

Cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya

21

Cultiu de peixos d’aqüicultura marina de Catalunya

22

Empleats de Finques Urbanes de Catalunya

23

Empleats de Notaries de Catalunya

24

Empreses comercials i de serveis, dedicades a l’empaquetat, enfaixat, envasament amb retractilació, ensobrada, etc., amb plàstic, cartró o altres materials, com també encolats, etiquetatges, marcatges, col·locació d’adreces i altres manipulacions

25

Empreses d’atenció domiciliària i treball familiar de Catalunya

26

Empreses de hostesses i promotors de venda de Catalunya

27

Empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure – Catalunya

28

Empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari)

29

Empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya

30

Ensenyament i formació no reglada de Catalunya

31

Ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics

32

Ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya

33

Escoles d’educació especial de Catalunya

34

Establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques

35

Figurants a Catalunya

36

Hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut – Catalunya

37

Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya

38

Indústria metal·logràfica de Catalunya

39

Indústries de confecció d’ant, napa i doble faç de Catalunya

40

Indústries de confecció de pelleteria de Catalunya

41

Laboratoris fotogràfics de Catalunya

42

Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

43

Locals d’espectacles de Catalunya

44

Majoristes d’alimentació de Catalunya

45

Masses congelades de Catalunya

46

Neteja d’edificis i locals de Catalunya

47

Oficines i despatxos de Catalunya

48

Perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya

49

Preparats alimentaris i productes dietètics de Catalunya

50

Professionals de doblatge de Catalunya (branca artística)

51

Residències privades de la tercera edat d’iniciativa social adscrites a l’Asociación Patronal Centros Socio Sanitarios Católicos de Cataluña

52

Residències, centres de dia i llars per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya

53

Subsectors de comerç sense conveni prop

54

Supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya

55

Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya

56

Torrefactors de cafè i succedanis de Catalunya

BARCELONA

1

Agents i comissionistes de duanes de la província de Barcelona

2

Càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona

3

Captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d’aigua de la província de Barcelona

4

Comerç de cansaladers, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona

5

Comerç de la pell de la província de Barcelona

6

Comerç de materials de la construcció de la província de Barcelona

7

Comerç del metall de la província de Barcelona

8

Comerç del peix fresc i congelat de la província de Barcelona

9

Comerç d’òptica al detall de la província de Barcelona

10

Comerç i importadors d’articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona

11

Comerç textil de la provincia de Barcelona

12

Confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona

13

Detallistes d’alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d’autoservei fins a 120 m2, xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona

14

Distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona

15

Distribuïdors majoristes d’alimentació de la província de Barcelona

16

Empleats de finques urbanes de la província de Barcelona

17

Empleats de Notaries de Catalunya

18

Empreses consignatàries de vaixells de la província de Barcelona

19

Empreses d’autotaxi i lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona

20

Empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona

21

Empreses de serveis funeraris i de gestió de cementiris de la província de Barcelona (abans Empreses de pompes fúnebres)

22

Empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona

23

Empreses emmagatzemadores dedicades a la importació, exportació, manipulació, envasatge, torrefacció i comercialització a l’engròs i al detall de fruits secs de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona

24

Empreses estibadores portuàries de la provincia de Barcelona

25

Empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure de la província de Barcelona

26

Exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona

27

Galetes de la província de Barcelona

28

Indústria de flequera de la província de Barcelona

29

Indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

30

Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

31

Indústria vinícola de Vilafranca del Penedès

32

Indústries de la fusta de la província de Barcelona

33

Indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Barcelona

34

Indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona

35

Licors de la província de Barcelona

36

Magatzemistes de fusta de la província de Barcelona

37

Magatzemistes, exportadors, envasadors, magatzems de destinació d’olis comestibles i estacions de descàrrega de la província de Barcelona

38

Majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona

39

Majoristes i minoristes de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona

40

Manteniment de cabines, suports i telèfons d’ús públic de la província de Barcelona

41

Manufactures de productes abrasius de la província de Barcelona

42

Oficines de farmàcia de la província de Barcelona

43

Supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Barcelona

44

Tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei i planxat de roba de la província de Barcelona

45

Transitaris i duanes de Barcelona

46

Transports de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona

47

Transports de viatgers per carretera de la província de Barcelona

48

Vins de la província de Barcelona

49

Xocolates i bombons, caramels i xiclets de Barcelona, Lleida i Tarragona

GIRONA

1

Comerç en general de la província de Girona

2

Confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Girona

3

Emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona

4

Empreses de pompes fúnebres de la província de Girona

5

Empreses emmagatzemadores dedicades a la importació, exportació, manipulació, envasatge, torrefacció i comercialització a l’engròs i al detall de fruits secs de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona

6

Exhibició cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona

7

Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigues potables i residuals de la província de Girona

8

Indústries de la fusta de la província de Girona

9

Indústries del pa de la província de Girona

10

Indústries del suro de la província de Girona

11

Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona

12

Supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona

13

Tracció mecànica de mercaderies i logística de la província de Girona

14

Transports de viatgers per carretera de la província de Girona

15

Xocolates, bombons i caramels de la província de Girona

LLEIDA

1

Comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida

2

Comerç en general de les comarques de Lleida

3

Construcció de la província de Lleida

4

Elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de les comarques de Lleida

5

Empreses emmagatzemadores dedicades a la importació, exportació, manipulació, envasatge, torrefacció i comercialització a l’engròs i al detall de fruits secs de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona

6

Exhibició cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona

7

Fabricació i distribució de begudes refrescants de les comarques de Lleida

8

Fusta i suro de les comarques de Lleida

9

Indústria d’Hostaleria i Turisme de Lleida

10

Indústries de flequeria de les comarques de Lleida

11

Indústries de l’oli i els seus derivats i les d’amaniment, farcit i exportació d’olives de les comarques de Lleida

12

Oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona

13

Recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Lleida

14

Supermercats i autoserveis d’alimentació de la província de Lleida

15

Tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida

16

Tracció mecànica de mercaderies de les comarques de Lleida

17

Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida

18

Xocolates i bombons, caramels i xiclets de Barcelona, Lleida i Tarragona

TARRAGONA

1

Comerç al detall d’òptiques de la província de Tarragona

2

Comerç de materials de la construcció de la província de Tarragona

3

Comerç del metall de la província de Tarragona

4

Comerç minorista de productes d’alimentació, d’ultramarins i queviures de la província de Tarragona

5

Comerç tèxtil de la província de Tarragona

6

Consignatàries de vaixells, estibadores, transitàries i agents de duana de la província de Tarragona

7

Cooperatives del camp de la província de Tarragona

8

Derivats del ciment de la província de Tarragona

9

Detallistes d’ultramarins i queviures, supermercats i autoserveis, de la província de Tarragona

10

Distribuïdors de Gas Liquat de Petroli de la província de Tarragona

11

Elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioixeria i rebosteria de la província de Tarragona

12

Exhibició cinematogràfica per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona

13

Fabricants de galetes de la província de Tarragona

14

Forners de la província de Tarragona

15

Fruita seca de la província de Tarragona

16

Fruites, verdures i hortalisses del Mercat del Camp Reus i Tarragona

17

Indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües potables i residuals de la província de Tarragona

18

Indústries de la fusta de la província de Tarragona

19

Indústries de l’oli i derivats de la província de Tarragona

20

Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona

21

Indústries vinícoles de la província de Tarragona

22

Magatzemistes de fusta de la província de Tarragona

23

Majoristes d’alimentació i centres de distribució de la província de Tarragona

24

Oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona

25

Supermercats i autoserveis de la província de Tarragona

26

Transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona

27

Transports de viatgers per carretera de la província de Tarragona

28

Xocolates i bombons, caramels i xiclets de Barcelona, Lleida i Tarragona