PAB 56/93

Laude arbitral dictat el 16 de juliol de 1993 per Josep Morell Canals, membre del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, com a via de solució al conflicte plantejat a l’empresa TTCESA

Primer. Antecedents

En la reunió que va tenir lloc el 3 de juny de 1993 als locals del Tribunal Laboral de Catalunya de Barcelona, amb els representants de l’empresa:

— R.Z.D., presidenta del comitè d’empresa
— M.J.V.F., secretària del comitè d’empresa
— F.C.G., membre del comitè d’empresa
— A.B.S., assessor de CCOO

es va arribar a l’acord de realitzar una filmació de video el 9 de juny de 1993 i que seria analitzada per MTM-2. A continuació, fou rebuda l’empresa, representada per:

— J.C.N., director de l’empresa
— M.M.C., assessora jurídica
— N.F., cronometrador

es va arribar a l’acord de realitzar la filmació incloent-hi la resta de bobinadores.

Posteriorment es va realitzar la reunió conjunta entre l’empresa i el comitè, tot donant conformitat als acords esmentats.

Segon. Realització del treball

El dia 9 de juny de 1993 es van realitzar les filmacions amb l’ajuda de P.S., analista. Actualment aquestes gravacions són dipositades al Tribunal Laboral de Catalunya.

Les cintes van ser analitzades per MTM-2, i de les seves anàlisis se n’han fet fotocòpies. Com a resultat d’aquestes anàlisis se suscitaren dubtes que no van ser aclarits fins que es va realitzar una altra visita a l’empresa el dia 1 de juliol de 1993. Durant aquesta visita i en la reunió conjunta entre l’empresa i el comitè es va acordar aplicar les freqüències d’operació següents:

1. Canviar bobina de fil de coure:

— Fil de 40/100: 2 bobines cada 9 torns.
— Fil de 25/100: 2 bobines cada 45 torns.

2. Cel·lo Scott: 1 rogle cada 12 hores (120 peces).

3. Netejar ganivetes per al tall de cel·lo: 1 vegada per torn.

4. Canviar rogle de terfan: 1 vegada cada 20 hores.

5. Comprovar ferrita: 4 vegades per torn, 2 bobines.

6. Netejar toveres: en canviar la bobina de fil.

7. Canviar parrilla: al final de cada torn.

8. Reparar bobina creuada: 1 bobina per torn, equivalent a 2 bobines.

9. Preparar protecció per als dits: 2 vegades per torn.

Ha estat determinat el coeficient de fatiga a aplicar mitjançant les taules de l’Organització Internacional del Treball, tot adjuntant aquest càlcul.

Amb aquestes dades han estat determinats els valors de treball o temps concedit i, en funció d’això, s’han calculat les produccions exigibles a activitat 100 o 60 Bedaux.

Per tot això, d’acord amb el meu lleial saber i entendre, arbitrant en equitat, dicto el següent

Laude arbitral

Els valors de treball i produccions horàries exigibles són:

Bobinadora

Temps centihora

Peces/hora

MBM

7,508

13,32

CPM, 100

7,711

12,97

Sarcen

8,413

11,89

Blume 4 eixos

7,815

12,79

Nota: Les produccions per hora exigibles indicades corresponen a activitat 100 o 60 Bedaux.