Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral

Ley reforma mercado laboral 2012-01

Cliqueu aquest enllaç per poder veure el text de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral: