// home

Benvinguts


Benvinguts al nostre servei online. El Tribunal Laboral de Catalunya està present a Internet des de 1996.

Aquesta és la nova pàgina web del Tribunal Laboral de Catalunya, amb la que volem facillitar i millora l'accès als seus continguts a tots els usuaris.

El TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

El Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya, va ésser creat segons el que disposa l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), acord subscrit per l'organització patronal, Foment del Treball Nacional i els sindicats, CCOO i UGT de Catalunya, el 7 de novembre de 1990.

L'AIC va ésser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 1.394 de data 23 de gener de 1991.

El Tribunal Laboral de Catalunya és un sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució de la conflictivitat laboral, configurat com un instrument de resolució de conflictes de treball la finalitat del qual és objetivizar al màxim el conflicte laboral, cercant la proporció de la raó de les posicions de les parts i oferint solucions ràpides i eficaces.

El Tribunal Laboral de Catalunya va ésser inaugurat i va entrar en funcionament el dia 12 de maig de 1992. En l’actualitat la seva seu central està situada en el carrer de València, número 1, subsòl, de Barcelona.

La idea potencial de la creació del TLC és aconseguir la solució dels conflictes per les pròpies parts enfrontades, a través d'un procediment presidit per les organitzacions sindicals i patronal catalanes, que es regeix pels principis de rapidesa, audiència de les parts, independència, imparcialitat, oralitat, igualtat, contradicció i gratuïtat.

El Tribunal Laboral de Catalunya ha assumit un protagonisme de les relacions laborals entenent-se pels agents socials i econòmics de Catalunya com un dinamitzador del diàleg social que, a través d'un mitja ràpid i eficaç, posa a disposició d'empreses i treballadors mecanismes que ajuden a resoldre els distints conflictes que puguin aparèixer en les seves relacions laborals.