Acte commemoratiu XXVè Aniversari TLC 1992-2017

Acte conmemoratiu del TLC

Més de 5.400.000 treballadors i 194.000 empreses han utilitzat en els 25 anys de la seva assistència els procediments de conciliació, mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

El Tribunal Laboral de Catalunya celebra el seu XXVè Aniversari (12/05/1992 – 12/05/2017)

El dia 12 de maig de 1992, els agents socials més representatius de Catalunya van inaugurar el Tribunal Laboral de Catalunya, organisme de resolució extrajudicial de conflictes laborals a Catalunya constituït mitjançant l’Acord Interprofessional de Catalunya, de data 7 de novembre de 1990.

El dia 12 de maig de 2017, el Tribunal Laboral de Catalunya va celebrar el seu 25è Aniversari amb un Acte de commemoració a l’Auditori del CaixaForum del Centre Social i Cultural de l’Obra Social “La Caixa” (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de Barcelona).

La inauguració de l‘Acte va anar a càrrec de representants de les organitzacions que actualment composen el Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya: per CCOO de Catalunya, Javier Pacheco (Secretari General); per FEPIME, Beatriz Fernández-Tubau (Vicepresidenta); per FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, Joquim Gay de Montellà (President); per PIMEC, Antoni Cañete (Secretari General); per la UGT de Catalunya, Camil Ros (Secretari General); i per la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa (Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies).

L’Acte es va desenvolupar en diferents taules, després de la corresponent inauguració: la primera estava composta pels membres del primer Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya. Van recordar els origens del Tribunal i quina era la seva pretensió inicial; la segona pels responsables dels Organismes de Resolució Extrajudicial de Conflictes Laborals d’Andalusia, Navarra i València, què ens van explicar quina incidència va tenir el Tribunal Laboral de Catalunya a l’hora de posar en funcionament els seus corresponents organismes; i la tercera taula, composta per un àrbitre i un conciliador/mediador per cadascuna de les organitzacions que composen el TLC (CCOO, FEPIME, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, PIMEC, UGT i USOC), els quals es van exposar com ha afectat a nivell professional i personal l’experiència de participar en gran nombre d’arbitratges, conciliacions i mediacions.

Amb la intervenció del Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va concloure l’Acte, que va tenir una durada de les 9 hores fins les 14 hores.

El Tribunal Laboral de Catalunya ha suposat un reforçament molt important de l’autonomia col·lectiva, ja que les parts implicades en tot conflicte laboral, treballadors i empresaris, a través de les seves organitzacions, han dissenyat un sistema de Conciliació, Mediació i Arbitratge, gestionat per ells mateixos i participant en el seu desenvolupament, amb l’objectiu d’afavorir el diàleg i l’acord en els conflictes laborals.

L’experiència acumulada durant el seus 25 anys de funcionament ha demostrat que el Tribunal Laboral de Catalunya ha estat un factor eficaç en la solució de molts conflictes col·lectius i ha suposat una total modernització de les relacions laborals, aportant elements de participació activa, agilitat en els procediments, un aprofundiment en els temes objecte de conflicte i en les solucions conciliadores possibles.

L’increment sostingut i progressiu de l’utilització del TLC ha suposat la seva total consolidació, conseqüència directa de que ha estat plenament assumit per molts dels actors directes de les relacions laborals, i ha adquirit un paper molt rellevant i dinamitzador de l’entorn laboral de Catalunya, comptant sempre amb el suport material i econòmic per part de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquests 25 anys, el Tribunal Laboral de Catalunya ha dictat 600 arbitratges, que han afectat a més de 1.100 empreses i 106.000 treballadors. El Tribunal Laboral de Catalunya és l’organisme d’aquest tipus de tot l’estat que més arbitratges fa anualment, gràcies a que les empreses i els sindicats accepten voluntàriament respectar la decisió de l’àrbitre. Aquests arbitratges són igualment una manera d’estalviar a les parts complexes processos judicials.

Pel que fa a les conciliacions/mediacions, ha intervingut en 16.385 procediments, afectant a més de 193.000 empreses i 5.370.000 treballadors. De les tramitacions efectives efectuades pels conciliadors i mediadors del TLC, el 52% ha finalitzat amb el resultat d’acord pel que fa a les conciliacions i el 59% a les mediacions.

La conciliació/mediació del Tribunal Laboral de Catalunya va permetre durant els seus 25 anys de vida evitar un total de 647 vagues. La realització d’aquestes vagues hauria suposat la pèrdua de 2.737.786 hores de treball i un cost econòmic de 31.578.205€ euros com a mínim, ja que no es computa la pèrdua d’hores que haurien suposat les vagues indefinides desconvocades (143 vagues indefinides).

Actualment el TLC compta amb un total de 509 conciliadors i mediadors, 39 àrbitres i 34 tècnics, tots ells designats per FEPIME, FOMENT DEL TREBALL, PIMEC, UGT, CCOO i USOC.